فرم اعتبار سنجی مجوز سوخت مزارع مرغ گوشتی

جهت اطلاع از وضعیت مجوز سوخت، نسبت به درج اطلاعات درخواستی اقدام و بر روی دکمه "اعتبار سنجی" کلیک نمایید.

دریافت کد سیستمی واحد از طریق مراجعه به سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور (به آدرس www.samasat.ir) و طی تشریفات ثبت نام امکانپذیر می باشد.